Jak i kiedy objawia się padaczka u dzieci?

Padaczka jest chorobą centralnego układu nerwowego, w której występują przerwy w wysyłaniu przez mózg sygnałów elektrycznych. Powoduje to chwilowe kłopoty z komunikacją między komórkami nerwowymi, w wyniku czego dochodzi do napadów padaczkowych. To jedna z najczęstszych chorób neurologicznych wieku dziecięcego, dlatego warto uważnie się jej przyjrzeć. W niniejszym artykule wyjaśniamy, kiedy objawia się padaczka u dzieci, co powoduje ataki padaczki oraz jakie badania są konieczne w takim wypadku. Wskazujemy również na to, kiedy padaczka jest wyleczona czy gdzie leczyć padaczkę.

Padaczka – jak się objawia?

To, jak objawia się padaczka, często kojarzone jest z upadkami i drgawkami. Jednak jest to choroba, która manifestuje się na wiele sposobów. Atak u dziecka może wyglądać na chwilę zamyślenia, obywa się bez drgawek i w takich wypadkach zwany jest napadami wyłączeń. Napady toniczno-kloniczne wiążące się z utratą przytomności i drgawkami występują zwykle u osób dorosłych. Człowiek podczas ataku przewraca się, a wszystkie grupy mięśniowe napinają się jednocześnie. Jednak kiedy objawia się padaczka u dzieci? Może być ona widoczna już w okresie niemowlęcym, dlatego konieczna jest uważna obserwacja w tym względzie.

Padaczka – jak się obawia u niemowlęcia? W zależności od lokalizacji ogniska padaczkowego w mózgu oraz wieku chorego objawy są różne.  Mogą być to powtarzające się wielokrotne drżenia rączki, z kolei u dziecka między 6 miesiącem, a drugim rokiem życia mogą pojawiać się napady zgięciowe, w których głowa zostaje nagle przyciągnięta do klatki, a ręce rozchylają się na boki. Nagłe napięcia mięśniowe mogą występować w liczbie od 20 do 30. Ponadto wiedząc, jak objawia się padaczka u dzieci, możliwe jest odróżnienie jej objawów od koszmarów sennych, z którymi bywa mylona. To istotne, ponieważ czołowa postać padaczki często objawia się w nocy. Roczne lub starsze dziecko w czasie snu może zaciskać dłonie, lub podkurczać kolana do brody, jednak niewykluczone, że pojawią się u niego również drgawki. Wszystko to jest przyczyną płaczu i krzyków podczas snu. Ten rodzaj padaczki ma podłoże genetyczne i dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący.

Kiedy objawia się padaczka u starszych dzieci? Okres od 4 do 12 roku życia to czas, w którym pojawiają się dziecięce napady nieświadomości trwające kilkanaście sekund, charakteryzujące się szybkimi ruchami gałek ocznych oraz ruchami żuchwy. Zwykle z czasem częstotliwość ataków ulega zmniejszeniu lub całkowicie mija z wiekiem. To, jak padaczka się objawia, warto udokumentować na nagraniu. Rodzic może wówczas zaprezentować je lekarzowi, który dzięki temu łatwiej ustali diagnozę i ustali, jak postępować z chorym na padaczkę. Należy pamiętać, że relacje rodziców często nie są wiarygodnym opisem sytuacji, ze względu na emocje i szok towarzyszące zdarzeniu.

Padaczka – jak często ataki pojawiają się w ciągu doby?

W przypadku choroby, którą jest padaczka – jak często ataki mogą występować w ciągu dnia? Otóż ich serie mogą wystąpić od kilku do nawet kilkudziesięciu razy  na dobę. To zjawisko groźne dla rozwoju poznawczego, które w przypadku często powtarzających się napadów prowadzi do cofnięcia rozwoju dziecka, które może przestać gaworzyć i mówić. Do objawów zalicza się również drganie palca, będące napadem ogniskowym, rozpoczynającym się w jednym miejscu mózgu. Niestety w takim wypadku bodziec elektryczny może rozprzestrzenić się na powierzchni całego mózg, czego skutkiem jest pełny napad z utratą przytomności oraz drgawkami całego ciała. Mówiąc o tym, jak jeszcze objawia się padaczka, należy wspomnieć o jakimkolwiek braku reakcji ze strony dziecka na bodźce, jak choćby wołanie rodzica. 

To jak często występują ataki padaczki, jest kwestią indywidualną, ponieważ choroba u każdego przebiega w inny sposób. Mogą one występować wielokrotnie w ciągu miesiąca lub jedynie raz w roku, czy na dwa lata. Padaczka i to jak często ataki występują u dziecka, zależy od przyjmowanego zestawu leków oraz indywidualnej postaci choroby.

Padaczka – co powoduje ataki?

Tym, co powoduje ataki padaczki, są zazwyczaj wady w budowie mózgu, jednak ustalenie przyczyn padaczki nie jest łatwe. Możliwe jest odziedziczenie skłonności do zaburzeń pracy komórek nerwowych i ich czynności bioelektrycznej, lecz nie oznacza to dziedziczenia schorzenia, a jedynie skłonność do niego. W przypadku choroby, którą jest padaczka, tym co powoduje ataki może stać się także uraz. Padaczka pourazowa w 50% przypadków daje o sobie znać mniej więcej rok po przebytym wypadku. Wskazując na to, co powoduje ataki padaczki, należy wspomnieć o operacjach mózgu, przyczynach infekcyjnych, poudarowych czy wadach wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego. W części przypadków padaczka jest jednym z pierwszych objawów guza mózgu.

Padaczka – gdzie leczyć chore dziecko? Czemu służą badania EEG?

By wiedzieć, gdzie leczyć padaczkę, należy udać się z dzieckiem do lekarza. Stamtąd zostanie ono skierowane do neurologa, który na podstawie odpowiednich badań stwierdzi chorobę. Gałęzią neurologii, skupiającą się na leczeniu, diagnozowaniu oraz badaniu tej choroby jest epileptologia. Odpowiedź na pytanie, gdzie leczyć padaczkę jest zatem prosta – należy skierować się w tym celu do neurologa.

Każde podejrzenie napadów padaczkowych powinno zostać zweryfikowane przez lekarza. Jeśli okażą się one zasadne, konieczne jest wykonanie badania EEG i obrazowania metodą rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej mózgu. Badania EEG są najbardziej rozpowszechnioną formą diagnostyki, jednak należy pamiętać, że nieprawidłowe wyniki nie muszą być jednoznacznym objawem choroby, ponieważ osoby chore na padaczkę mogą mieć bardzo dobre wyniki. Samo badanie EEG trwa około godzinę i polega na przyczepieniu do głowy dziecka sensorów mierzących aktywność elektryczną mózgu. Zazwyczaj nie wymaga ono specjalnego przygotowania pacjenta. Pozwala za to ustalić czy i gdzie leczyć padaczkę.

Kiedy padaczka jest wyleczona?

Wiele osób zastanawia się, czy można jednoznacznie stwierdzić, kiedy padaczka jest wyleczona. Zależy to przede wszystkim od postaci padaczki – jej łagodna odmiana łatwiej poddaje się leczeniu, zdarzają się jednak i takie odporne na leki. To kwestie, które zostają wyjaśnione podczas pierwszych lat trwania choroby. Przebieg padaczki jest oceniany na podstawie stanu neurologicznego, intelektualnego, ale i ogólnego dziecka. Istotne w stwierdzeniu kiedy padaczka jest wyleczona są również badania EEG. Jeśli wyniki wszystkich wcześniej wymienionych badań są dobre i nie stwierdzono zaburzeń intelektualnych, należy postawić na odpowiednie leczenie oraz zacząć stopniowo odstawiać leki. Szacuje się, że leczenie padaczki trwa około 12 lat. Co ważne, stwierdzenie kiedy padaczka jest wyleczona, należy jedynie do lekarza.

Stwierdzona padaczka – jak postępować z chorym dzieckiem?

Padaczka – jak postępować z chorym dzieckiem? To pytanie zada każdy rodzic dziecka, u którego stwierdzono epilepsję. Należy wiedzieć, że podstawą w takim przypadku jest przyjmowanie właściwie dobranych przez lekarza leków. Ważne jest również kontrolowanie wysiłku podejmowanego przez dziecko oraz ewentualnego pojawienia się stanów gorączkowych. Do zasad opisujących to, jak postępować z chorym na padaczkę, należą również regularne wizyty u neurologa podczas, których sprawdza się skuteczność stosowanych leków. Bardzo ważna jest również, by nie pozostawiać chorego dziecka bez odpowiedniego nadzoru np. podczas kąpieli, z kolei starsze dziecko powinno brać kąpiel lub prysznic tylko, gdy w domu znajduje się osoba dorosła. Drzwi do łazienki nie można zamykać na haczyk ani klucz, aby w razie potrzeby łatwo dostać się do dziecka. Niewskazane jest dopuszczenie do sytuacji, w której samo pływa bądź jeździ na rowerze bez kasku. Również wychowawcy powinni wiedzieć, jak postępować z chorym na padaczkę, po tym, jak rodzice ich o tym poinformują. Pozwoli im to na właściwą reakcję w razie napadu. Samo dziecko także musi być świadome swojej choroby i wiedzieć o niej możliwie najwięcej.

Padaczka u dzieci to jeden z tematów, który zostanie poruszony, podczas konferencji pt. „X Jubileuszowe Forum Neurologii Dziecięcej Wyzwania Neurologii Dziecięcej”. To okazja, by poznać najnowsze doniesienia naukowe oraz wyniki badań dotyczące postępowania neurologicznego w schorzeniach takich jak rdzeniowy zanik mięśni lub padaczka ogniskowa, a także dowiedzieć się, jak holistycznie i interdyscyplinarnie poprowadzić diagnostykę i leczenie. Prelegenci to znani i cenieni specjaliści, co stanowi gwarancję wysokiego poziomu spotkania. Omówione zostaną m.in. następujące kwestie: jak często ataki padaczki występują w różnych grupach wiekowych, kiedy objawia się padaczka u dzieci, wykorzystania badania EEG oraz gdzie leczyć padaczkę