PROGRAM KONFERENCJI:
SESJA I
Terapie genowe i genetyczne w chorobach nerwowo-mięśniowych wieku dziecięcego
 • nowe doniesienia i wyniki dotyczące terapii SMA
 • oczekiwania vs. rzeczywistość w leczeniu dystrofii mięśniowych
SESJA II
Przez nos do mózgu. Koronawirus a układ nerwowy
 • aktualizacja danych dotyczących COVID-19 w Polsce
 • objawy i powikłania neurologiczne u dzieci
SESJA III
Encefalopatie padaczkowe i rozwojowe
 • wyzwania diagnostyczne encefalopatii w XXI wieku
 • oczekiwania i sukcesy terapeutyczne w padaczce wieku rozwojowego
SESJA IV
Neurostymulacje w neurologii dziecięcej
 • podsumowanie doświadczeń z różnych ośrodków z Polski
 • sukcesy w neurostymulacjach w XXI wieku
 • plany na przyszłość – czy możemy zrobić coś jeszcze?
SESJA V
Dieta ketogenna
 • sto lat diety ketogennej w Polsce - ewolucja wskazań do jej stosowania
 • XXI wiek i dieta ketogenna – sukcesy i porażki terapeutyczne
SESJA VI
Leczenie przez żywienie
 • podsumowanie osiągnięć leczenia żywieniowego w XXI wieku
 • najnowsze rekomendacje i wskazania do leczenia żywieniowego chorób układu nerwowego