Program.
 
Czwartek
 08. października 2020
16:00-19:00
16:00-18:30 Badania genetyczne w chorobach neurologicznych – jak z nich korzystać i jaką mamy z nich korzyść?
 • Diagnostyka molekularna chorób neurogenetycznych – NGS to nie wszystko
  dr hab. n. med. Dorota Hoffman-Zacharska, prof. nadzw. 20 min.
 • Rapid-WES jako narzędzie diagnostyczne w chorobach neurodegeneracyjnych
  prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel 20 min.
 • DNA prawdę Ci powie
  dr med. Anna Winczewska-Wiktor 20 min.
 • Gdzie Rzym, gdzie Krym?
  dr n. med. Magdalena Badura-Stronka 20 min.
 • Drugie dno rozpoznania bezdechów
  dr n. med. Marta Zawadzka 20 min.
 • Od kliniki do leczenia na przykładzie genetycznie uwarunkowanych neuropatii czuciowych
  dr hab. Anna Potulska-Chromik 20 min.
 • „Ostatecznej interpretacji wyniku...” – problemy interpretacyjne w badaniach metoda NGS
  dr hab. n. med. Dorota Hoffman-Zacharska, prof. nadzw 30 min.
18:30-19:00 Covid-19 - jak chorują dzieci?

          prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz 30 min.

Piątek
09. października 2020
16:00-19:00
16:00-17:30 SMA – postępy w leczeniu
 • Doświadczenia wielkopolskie w leczeniu SMA u dzieci
  sesja sponsorowana BIOGEN
 • Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni - doświadczenia własne
  dr n. med. Joanna Michalska
 • Rdzeniowy Zanik Mięśni (SMA) i jego leczenie - wyniki badania Nurture 2020 oraz doświadczenia własne
  dr n. med. Ilona Pieczonka-Ruszkowska
 • Rola białka SMN
  dr n. med. Aleksandra Jopek
 • Przełomowa terapia w SMA? Rzecz o terapii lekiem - onasemnogen abeparwowek
  prof. dr hab. n. med. Anna Kostera Pruszczyk
17:30-19:00 EEG – dla kogo? I po co?
 • Przykłady
  mgr Monika Starczewska, dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor
Sobota
10. października 2020
9:00-13:05
09:00-10:00 Co nowego w leczeniu padaczki? – sesja sponsorowana POLPHARMA
 • Leczenie stanu padaczkowego u dzieci
  dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor
 • Lakozamid – skuteczność i bezpieczeństwo
  prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
10:00-11:00 Koniec ery padaczki lekoopornej? – grant naukowy SANOFI
 • Lekooporność w padaczce - wiele hipotez, ale czy zagadka jest już rozwiązana?
  prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
 • Padaczka autoimmunologiczna u dzieci – czy dobrze znamy tego przeciwnika?
  prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
11:00-11:30 Kiedy potrzebny jest psycholog?
 • "Na początku było słowo czyli o zaburzeniach mowy i języka u dzieci okiem neuropsychologa"
  dr n. med. Izabela Kaczmarek
11:30-11:35 Oś jelito-mózg i zastosowanie NeuraxBiotic Spectrum u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

11:35-12:05 Metoda Tomatisa u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi

dr n. med. Joanna Ratyńska – wykład sponsorowany Tomatis

12:05-13:05 Choroby demielinizacyjne - PSM
 • Choroby demielinizacyjne - co wiemy o PSM w Polsce
  dr hab. n. med. Waldemar Brola
 • Terapie II rzutu PSM
  dr n. med. Agnieszka Wencel-Warot

*Program może jeszcze ulec zmianie